Medlemmer

Alle deltagere er frontløbere på deres felt og har udvist udpræget innovativ tilgang i deres arbejde.
Innovationsforum DTU samler

  • Retningsvisende praktikere der gennemfører innovationsprojekter i erhvervslivet
  • Innovative iværksættere med teknisk baggrund
  • Offentlige aktører og policymakere på innovationsområdet
  • Engagerede videnskabsfolk med spidskompetence i innovation
  • Debattører der tilføjer qua deres interesseområde et yderligere perspektiv.

Oplægsholdere og gæster leverer relevant input til dagens emne. Deltagelsen ved Innovationsforum DTU sker kun ved invitation.

 

CEO, DareDisrupt

Next generation Marketing Director, Microsoft

Forlagsdirektør, Djøf

Chief Futurist og partner, Future Navigators

Direktør, Workz

Chairman, N2MO

Director External Innovation, Deloitte

CEO og rektor, Kaospiloterne

Vice President, Novozymes

Vision Maker, Innovation Embassy

Direktør, Lokale- og Anlægsfonden

Forsknings- og Innovationschef, Alexandra Instituttet

Managing Director, CEO, Easyfood

Frederik Ottesen

Founder & CEO, Little Sun GmbH

CEO & Co-founder, Tailify

Executive Director, DTU Business

Head of Politics, Gate2Create

Partner og Iværksætter, Kring & Co A/S

Kommunikationsdirektør, Siemens A/S

Adm. direktør, Specialisterne Denmark

Chefkonsulent, DI

Bestyrelsesformand, Symbion A/S

CEO, Sitella ApS

Adm. direktør, Hjerteforeningen

Group Vice President, GRUNDFOS Holding A/S

CEO, Topsøe Fuel Cell A/S

Institutdirektør, DTU Fotonik

Direktør, Leif Andersson Consulting

Commercial Innovation Strategy Manager, Leo Pharma

Director - Investment Promotion & Clusters, Copenhagen Capacity

Koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab, DTU

Partner & Head of Product, Airtame

Direktør, Udviklingshuset Innovation Inside

CEO, Gignal

Kontorchef, Innovationspolitisk Kontor, Uddannelses- og Forskningsministeriet

CEO, Bragi

Journalist og studievært, DR

Koncerndirektør, Region Sjælland

Managing Director, Novotek

Technical & Managing Director, Teccluster

CEO, LS Control

Udviklingschef, Rigshospitalets Udviklingsafdeling

Institutdirektør, DTU Vindenergi

Senior VP R&D, GN Resound A/S

CFO, ArtRebels

VP R&D, Rockwool A/S

Adm. direktør, DEA

Adm. Direktør, Viewcare A/S

Managing Director, 1st Mile

Professor, SDU

Direktør for Informationsløsninger, Schultz Information

Institutdirektør, DTU Management Engineering

Head of Operations, Novo Nordisk Fonden

CEO, Vaavud

CTO, Expanite A/S

CEO & Founder, Teklatech

CEO, Medtech Innovation Center

Formand, Stardust DTU

 

Per Nielsen

LS Control, CEO

Uddybbelse af profil:

Funktion
Hvordan virker tingene?

 

Spørgsmål
Hvilket problem skal løses?

 

Kollektiv
Samarbejde på tværs giver bare de bedste løsninger!

 

Inkrementel
Et lidt sværere valg – men jeg er nok bare til de mere sikre valg, og så er der bare langt mellem de levedygtige og virkeligt radikale ideer.

 

Anders Hvid

Dare Disrupt, CEO, forretningsudvikler, ambassadør for Singularity University

Uddybbelse af profil:

Den accelererende teknologiske udvikling betyder, at behovet for radikal innovation er stigende. Jeg arbejder med at få virksomheder til at tænke radikalt i deres løsninger. Ekspertrollen er i den forbindelse truet, da han jo netop er ekspert i det eksisterende.
Derfor tror jeg, at det handler om at stille spørgsmål, i en erkendelse af at ingen har svarene på forhånd. Og ingen har svarene alene. Udvikling sker kollektivt, og når vi skaber konvergens mellem vores viden. Derfor tror jeg også på kollektivet som langt stærkere end individet.

Formen er meget vigtig og ofte kritisk for succes. For en tekniknørd som mig er det dog vigtigere med funktionen, da det er den jeg i praksis anvender.

 

Anette Nørgaard

Microsoft, Next generation Marketing Director

Anette Wad

DJØF Forlag, Forlagsdirektør

 

Anne Skare Nielsen

Future Navigators, Chief Futurist og partner

Uddybbende forklaring af person profil:
”Fordi jeg ikke kan få viden og nye input nok, ikke tror på at man kan få succes alene (og hvis man ku' ville det ikke være sjovt). Jeg er mega nysgerrig. Så nysgerrig at hvis du inviterer mig hjem skal du låse af i de skabe og rum, hvor du gemmer ting ingen må se. Seriously! Mange steder er vi kørt fast i den samme energidrænende pladerille, hvorfor nogle må sparke radikalt til pickupen - som fremtidsforsker elsker jeg at koble vision med virkelighed. Med de store drømme og de favnende visioner for at lande pragmatisk i hverdagen og starte med det samme”.

 

Ask Agger

Workz, Direktør

Hvad er din innovationsagenda?

Innovation er for mig først og fremmest et kulturarbejde. Traditionelle organisationer er designet til at være stabile og ensrettede, og derfor bliver nye tilgange altid en kamp mod vanetænkning, rutiner og travlhed.
Jeg er optaget af, hvordan man hjælper organisationer med at optage og udnytte nye muligheder med respekt for det bestående. I det arbejde er involvering herunder anvendelse af spilværktøjer et helt centralt element, da det giver mulighed for at arbejde med perspektivskifte og lege med provokerende ”hvad nu hvis…?” scenarier.

Ask Agger
Adm. direktør for forandringsbureauet Workz A/S, der er eksperter i at understøtte strategiske forandringer i store organisationer gennem involvering.
Ask har en alsidig baggrund, der kombinerer en uddannelse som cand.scient.pol med spildesign, arbejde som manuskriptkonsulent i filmbranchen og mere end 15 års virke som konsulent og rådgiver.

 

Bent Benemann Bischoff

N2MO A/S, Chairman

Uddybbelse af profil:

Form vs. Funktion:
I dag opfylder (alle) produkter basalt set "funktionen", så præferencen og dermed succes'en på markedet skyldes i høj grad "formen" (vi har råd til at købe design - og der ligger en added-value i det).

Spørgsmål vs. Svar:
Personligt foretrækker jeg at svare frem for at stille spørgsmålene - andet lå der ikke bag det valg.

Radikal vs. Inkrementel:
Det er min erfaring, at inkrementel innovation ofte har bedre forudsætninger for succes (hitraten er større), om end jeg erkender, at radikal innovation kan have et større isoleret potentiale.

Individ vs. Kollektiv:
Jeg har ikke tiltro til "lone-ranger" konceptet, heller ikke i forbindelse med innovation. Interaktionen med andre mennesker er værdifuld i stort set samtlige processer.

 

Camilla Rygaard-Hjalsted

Deloitte, Director External Innovation

Hvad er din innovationsagenda?

Min innovationsagenda er at skabe vækst udfra eksisterende teknologi og IP i kombination med et fokus på tæt samarbejde med start-ups.
Hele landet skriger på vækst, men ikke mange virksomheder eller organisationer har den risikovillighed, der skal til for at skabe vækst. Måske har vi generelt heller ikke erfaringen? Er lige kommet hjem efter 4 år i Silicon Valley, hvor ALT handler om vækst, hvor fejlkulturen hyldes og hvor man tager chancer og investerer i et tempo, vi slet ikke ser her.

Det har vi lov at lære af. Specielt bør vi se på, om de danske start-ups kunne spille en central rolle i den korporate verden. De har talentet, gå-på modet og det globale udsyn. Det vil i det hele taget styrke væksten, hvis de store virksomheder samarbejder mere med iværksætterne og gerne finansierer deres tidlige færd. Og det vil i den grad gavne det danske økosystem for entreprenørskab.

 

Christer Windeløv-Lidzélius

Kaospiloterne, CEO og rektor

Uddybbelse af profil:

”- vi har behov för svar, men spörsmålen för att finna dem

- inkrementella är nödvändiga, men radikala är dem som tänder gnistan i oss”.

 
 

Esben Danielsen

Lokale- og Anlægsfonden, Direktør

Uddybbelse af profil:

FORM:
I innovationen skal form og funktion spille tæt sammen, alt for tit fokuserer vi kun på funktion. Derfor fokuserer jeg altid på, at balancen skal være der – både form og funktion.

SVAR:
Spørgsmål, oplever jeg, er noget af det nemmeste at få frem. Det handler om straks at kigge på svar og løsninger. Det handler også om engagement og involvering – at stille spørgsmål kan ofte være meget passivt, tilbagelænet, hvor løsninger og svar handler om at komme på banen med viden, nytænkning, ansvar og engagement.

KOLLEKTIV:
Det er i kombinationen mellem flere, og gerne meget forskelligartede evner, viden og kompetencer, at nyt opstår – det er derfor i samarbejdet, at ting løfter sig. Men kollektivet er svært, for det handler ikke om konsensus, men om at bruge og give plads til hinandens styrker og kompensere for hinandens svagheder.

RADIKAL:
For mig er det vigtigt at turde være ”radikal” i sine løsningsmodeller og svar. Det handler om at turde kortslutte proces, organisation og alle mulige andre forbehold, og fokusere rent på behov og brugere. Ved at tage springet og ”være i løsningen”, bliver arbejdet meget mere tydeligt og stærkere. Først derefter skal der arbejdes med nødvendige kompromisser og tilpasninger ift. arbejdsmetodik og kultur.

 

Erik Gormsen

Novozymes, Vice President

 

Erik Micheelsen

Innovation Embassy, Vision Maker & CEO

Hvad er din innovationsagenda?:

Min agenda er at lave et set-up, der tillader den enkelte at være med til innovation. Kodeord “innovation-bridging”.
Jeg holder på at innovation er en balance mellem kreativitet og effektivitet. Min overbevisning er, at når den balance er på plads, kan innovation ske, og ellers tager den ene magten.

 

Eva Bjerrum

Alexandra Institut, Forsknings- og Innovationschef

Flemming Paasch

Easyfood, Managing Director, CEO

Hvad er din innovationsagenda?:

At skabe bæredygtig fornyelse med et kommercielt sigte - helst i et åbent samarbejde i hele værdikæden."

Frederik Ottesen 

Frederik Ottesen

Little Sun GmbH, Founder & CEO
 
Fredrik Segerby 

Fredrik Segerby

Tailify, CEO & Co-founder
 
 

Jakob Holst

DTU Business, Executive Director

Hvad er din innovationsagenda?

Hvordan mennesker og virksomheder udfolder sit fulde potentiale, så vi kan omsætte viden til løsninger og resultater. Jeg er særligt optaget af, hvordan etablerede virksomheder kan forny sig og skabe vækst.
Vi ser, at det handler meget om at have en kultur med tydelig værdier og en velforankret strategisk ambition, som rækker ud over det korte sigt kombineret med en organisation, hvor man arbejder systematisk med eksperimentering, læring og eksekvering.
Vi arbejder direkte med virksomhedernes medarbejdere, hvor de gennem action læring udvikler ledelsessystemet og modner konkrete større forretningsprojekter i egen virksomhed – og i processen vokser personligt og fagligt.

Jakob er direktør for DTU Executive School of Business, hvor ledere og vidensmedarbejdere efteruddanner sig på internationalt MBA niveau med fokus på forretningsskabelse og ledelse i teknologibaserede virksomheder.
Jakob er Cand. Oecon og har 20 års ledelseserfaring fra IT og Telekommunikations industrien og bred erfaring med udvikling af både kerneforretning og ny forretning. Siden 2009 har Jakob arbejdet på tværs af industrier – både som programchef for corporate entrepreneurship og chef for DTU Business.

 

Jakob Søndergaard Nielsen

Gate2Create, Head of Politics 

Uddybbelse af profil:

Funktion, er vigtig for mig og min holdning til de fleste ting i livet. Jeg ønsker, at de produkter og services, som jeg benytter, skal have en høj grad af funktionsvenlighed. Formen kommer altid sekundær, når jeg skal lave et køb eller selv udforme et produkt. Hvis kombinationen er mulig, vil dette klart være at fortrække. Spørgsmål, kan give svar, svar giver ikke mere end en konklusion men udbygger i horisonten, mens man med spørgsmålet kan skabe dialog og finde de skjulte svar.

Kollektiv, vi vil altid stå stærkere som kollektiv end som individ. Det ses meget nu i tiden med crowdsourcing og crowdfunding. Fællesskabet skaber mere end den enkelte. Det er også derfor, at vi ikke ser enkeltpersoner som Einstein mere, hvor en enkelt person udretter meget store ting. Det er fællesskabet, som gør opdagelserne i disse dage.

Radikal, vi skal sørge for i al innovation, at man tager fat ved roden af de problemer, som findes. Hvis man bliver ved med at lade undersøgelserne gradvist vokse, bliver processerne utrolig lange, og det klare mål bliver sløret.

 

Jesper Kring

Kring & Co A/S, Partner og iværksætter

Uddybbelse af profil:

Mit intuitive valg er et spejl af det, der driver mit arbejde med at udvikle forretningsmodeller, bygge nye virksomheder, udfordre topledelsers vanetænkning og skabe et bedre og bæredygtigt samfund.

Form er forudsætningen for unikke brugeroplevelser, tillid og bevægelser.

Det rigtige spørgsmål er forudsætning for nytænkning og innovation  – det vigtigste er: WHY?

Kun kollektivt løser vi de massive og fælles udfordringer vi står overfor den næste dekade - og skaber sund vækst.

Der skal radikal nytænkning til at løse verdens problemer og for at blive en vinder i morgendagens marked.

 

John Finnich Pedersen

Siemens A/S, Kommunikationsdirektør;
 
 

Johnnie Kragh

Specialisterne Denmark, Adm. direktør;
 
 

Jonas Orebo Pyndt

DI, Chefkonsulent

 

Jørgen Bardenfleth

Symbion A/S, Bestyrelsesformand

 

Kaj Juul-Pedersen

Sitella ApS, CEO

Uddybbelse af profil:

Innovation fostres ofte af problemer, udfordringer, spørgsmål, undren – i forskning, i det offentlige, i forretningslivet. Svaret bør være funktionelt og i god design – men aldrig form over funktion – samt respektere individet over det kollektive. Det tekniske indhold i innovation udvikler sig oftest inkrementelt og processer ligeså. Men virkningen på dele af samfund og erhvervsliv kan være radikal.

 

Kim Høgh

Hjerteforeningen, Adm. direktør  
 
 

Lars Enevoldsen

GRUNDFOS Holding A/S, Group Vice President
 
 

Lars Martiny

Topsøe Fuel Cell A/S, CEO

Uddybbelse af profil:

Funktion: Jeg er meget optaget af at finde nye løsninger på problemstillinger. Det er vigtigere for mig, at de fungerer og i realistiske betingelser, end at de ser godt ud.

Svar: Jeg vil gerne finde svarene og løsningerne på de problemer, vi kan se, i højere grad end jeg er udforskende for at finde ny erkendelse.

Radikal: Jeg mener, at det er vigtigt at tænke innovativt og på tværs for at finde radikale løsninger og ikke blot mindre forbedringer på eksisterende løsninger.

Kollektiv: Jeg er overbevist om, at det er langt mere effektivt at gøre det kollektivt og i partnerskaber end at mene, at jeg selv kan sidde og udtænke den løsning hele verden venter på.

 

Lars-Ulrik Aaen Andersen

DTU Fotonik, Institutdirektør

Uddybbelse af profil:

FORM: Jeg kunne også have valgt funktion, da jeg mener, at ting skal virke (og dermed får en skønhed i sig selv), men hvis det samtidig ser godt ud er begge opfyldt.

SPØRGSMÅL: Er generelt meget nysgerrig og burde måske have valgt SVAR i stedet, da mine spørgsmål er drevet af lysten til at få SVAR.

RADIKAL: Trives bedst med nytænkning. Inkrementel udvikling keder mig i længden.

KOLLEKTIV: Er meget individuel af natur, men mener en kollektiv indsats ofte giver de bedste resultater. Men kollektivet må ikke kvæle individualisten.

 

Leif Andersson

Leif Andersson Consulting
 
 

Lærke Sofie Holstebroe

Leo Pharma, Commercial Innovation Strategy Manager
 
 

Marianna Lubanski

Copenhagen Capacity, Director - Investment Promotion & Clusters
 
Marius Klausen 

Marius Klausen

Airtame, Partner & Head of Product
 

Mikael Lindholm

Udviklingshuset Innovation Inside, Direktør

Uddybbelse af profil:

Funktion er hjertet i kroppen, hvordan man ser ud er sekundært - men selvfølgelig ikke uvæsentligt. Der er rigtigt mange gode spørgsmål derude, men få gode svar.

Radikal innovation er, hvad der kan forandre verden og naturligvis vigtigt, men fundamentet er den brede, inkrementelle innovation, hvor alle hver dag stræber efter det nye og bedre - hvilket også leder til kollektiv, frem for individ.

 

Natasha Friis Saxberg

Gignal, CEO
 
 

Nicolai Zarganis

Innovationspolitisk Kontor, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kontorchef

 

Nikolaj Hviid

Bragi, CEO
 

Nikolaj Sonne

DR, Journalist og studievært
 
 

Per Lindberg Bennetsen

Region Sjælland, Koncerndirektør
 
 

Per Eiland

Novotek, Managing Director

 

Per Lynnerup

Teccluster, Technical & Managing Director

 

Marianne Thellersen

DTU, Koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab

Uddybbelse af profil:

Form kan skabe helt nye muligheder, og alligevel valgte jeg funktion for det kan i hvert fald virke.
Jeg foretrækker at stille spørgsmål for at åbne op og tror, at der ofte er mange svar.
Jeg har lavet meget inkrementel innovation men er på udkig efter den radikale, der kan forandre markant.
Jeg tror på, at det stærke individ styrkes af samarbejde med andre, så jeg valgte kollektiv.

 

Peter Aagaard Nielsen

Rigshospitalets Udviklingsafdeling, Udviklingschef

 

Peter Hauge Madsen

DTU Vindenergi, Institutdirektør

Uddybbelse af profil:

Valget var alene betinget af, af jeg gik til højre for den person, som jeg var i ivrig snak med, da jeg gik gennem InnovationWalk, derfor tog jeg emner til højre.

I øvrigt, som god ingeniør og leder, er jeg mest optaget af:
• Funktion fremfor form
• Svar fremfor spørgsmål
• Radikal fremfor inkrementel (det er en større udfordring af få mennesker til at tænke ud af boksen)
• Kollektiv fremfor Individ (ledelsesopgaven)

Som menneske er jeg optaget af form, spørgsmål, individ og radikal.

 

Peter Ulrik Scheel

GN Resound A/S, Senior VP R&D

Uddybbelse af profil:

Funktion blev valgt, da jeg i de fleste forhold vil vælge funktionalitet frem for æstetik (form), hvis man da ikke kan få begge dele.
Svar blev valgt, da jeg generelt har det bedst med at finde svar frem for at tænke på yderligere spørgsmål.
Radikal blev valgt, fordi de radikale innovationer er sjovere end de inkrementelle.
Kollektiv blev valgt, fordi flere samarbejdende personer overgår individet, når innovation skal skabes.

 

Rikke Krog Mogensen

ArtRebels, CFO

Uddybbelse af profil:

Mange af valgmuligheder er ikke nødvendigvis hinanden udelukkende, men som prioritet valgte jeg form, da jeg mener kreativitet og design er vigtige styrker i det danske erhvervsliv. Vi kan skabe ting af bedre kvalitet og med smukkere linjer end mange andre, og det skal vi udnytte.

Dernæst valgte jeg svar fremfor spørgsmål, da jeg mener, at rigtig mange rigtige spørgsmål er stillede - nu skal vi handle, vi skal finde svar, og vi skal agere herefter.

Ligeledes mener jeg radikal innovation nogle gange skal til for at bryde det eksisterende - disruptive innovation kan skabe nye måder at gøre tingene på, og netop krisetider kan udnyttes til at se tingene i et nyt perspektiv.

Når vi taler om individ vs. kollektiv, mener jeg igen ikke, at de 2 skal separeres - men jeg mener individet, iværksætteren, skal styrkes for derved at være bedre rustet i det samlede kollektiv. Kreative iværksættere skal turde tro på sig selv og gøre en forskel, for derved at byde ind til kollektivet.

 

Steen Lindby

Rockwool A/S, VP R&D

Uddybbelse af profil:

Funktion frem for form, da formen kun er at foretrække, såfremt funktionen allerede er i orden.
Spørgsmål frem for svar, for hele tiden at være åben for nye muligheder.
Kollektiv frem for individ, fordi innovation er skabt gennem relationer mellem mennesker.
Radikal frem for inkrementel, fordi radikal innovation er vanskeligst og derfor kræver større opmærksomhed.

 

Stina Vrang Elias

DEA, Adm. direktør

Hvad er din innovationsagenda?:

Vi er dygtige til forskning i Danmark. Men vi kan blive meget bedre til innovation og til at omsætte forskning til innovation.
I min optik er det en af nøglerne til, at mine børn og børnebørn også vil kunne leve i et af verdens rigeste lande.

 

Søren Hofmeister

Viewcare A/S, Adm. Direktør
 
 

Søren Houmøller

1st Mile, Managing Director
 
 

Søren Harnow Klausen

Filosofi, SDU, Professor
 
 

Søren Mariegaard

Schultz Information, Direktør for Informationsløsninger
 
 

Søren Salomo

DTU Management Engineering, Institutdirektør

Uddybbelse af profil:

Chance favours the prepared mind in motion:

Functionality relates directly to value, which is essential for innovation.
The right question includes the answer.
Although good ideas are primarily rooted in individuals, implementation of innovation most often demands others .
Radical is more fun.
 

Thomas Alslev Christensen

Novo Nordisk Fonden, Head of Operations
 
 

Thomas Helms

Vaavud, CEO
 

Thomas Hummelshøj

Expanite A/S, CTO

Uddybbelse af profil:

1. Jeg vil altid prioritere funktion frem for form. Form er 'nice to have’, funktion er ‘need to have’.
2. Jeg er personligt drevet af spørgsmålet, fordi jeg ved, at belønningen er et svar. Er der stilstand, så stil spørgsmål og kom videre, udvikl' dig.
3. Radikal i kontekst af innovation, først. Herefter inkrementel og optimering.
4. Jeg tror på, at den radikale innovation/idé kommer fra et klarsyn fra et individ først. Hernæst kommer den inkrementelle innovation nærmere fra/gennem kollektivet.

 

Tobias Bjerregaard

Teklatech, CEO & Founder
 
 

Trine Winterø

Medtech Innovation Center, CEO

Uddybbelse af profil:

Funktion – nye produkter skal have en funktion – godt design/form er ikke nok, men en nødvendig forudsætning for at produkterne rent faktisk bliver anvendt.
Spørgsmål – det er vigtigt at blive ved med at stille spørgsmål, at holde den mentale og intellektuelle spændstighed ved lige – ellers kommer vi ikke videre.
Kollektiv – al udvikling sker i samarbejde – tværfagligt samarbejde.
Radikal – vi skal kunne sikre radikale innovationer får plads/funding og udvikles for at sikre fremtidens vækst. Inkrementelle er ”de nemme” og dem, som umiddelbart kan lade sig gøre. Radikale er sværere og langt mere banebrydende.

 

Tryfon Tzanetis

Stardust DTU, Formand

 
 

 
http://www.innovationsforum.dtu.dk/medlemmer
23 JUNI 2018